Quim Varela - Portafoli

    


Pit i Cuixa

Una vegada creat el logotip, em vaig disposar a treballar sobre la proposta de l’encàrrec de la web. Va ser un disseny Responsive, amb maquetació en HTML i CSS3. Donant lloc a una web dinàmica per a l’ús, amb un backend com a control, des del qual el client, pot manipular les seves entrades i continguts segons la seva oferta de consum i dinàmiques del diari.

El conjunt emana simplicitat i cura, sota un color blanc envolvent que rellueix la seva professionalitat i que sincronitza amb el logotip de manera directa i àgil per al comú del propòsit.

veure web


Projectes similars

Disseny web