Quim Varela - Portafoli

    


Impremta Varela

Disseny de mailing per promocionar la nova Impremta Varela, obtenint una difusió amb innovadora i moderna; que marca l’inici del canvi.

El seu procés de creació és a través de Illustrator i realitzant el mailing amb l’aplicació web mailchimp.Projectes similars

Disseny gràfic