Quim Varela - Portafoli

    


Pati de llibres - web

Creada amb l’equip de COWOWO, la meva funció com a dissenyador i programador multimédia va ser elaborar el guió, story board, usabilidad, tenda on-line, etc.

Sota tota la complexitat que comporta aquesta realització i producció per a una llibreria en xarxa/on-line i la seva productivitat al mercat.

veure web


Projectes similars

Disseny web