Quim Varela - Portafoli

    


Impremta Varela

Logotip creat per a la Impremta Varela on el logo simula tres esferes cilíndriques que componen maquinària offset, les impressions del qual són de gran tiraje.

El seu acoplament incideix en la idea de dinamisme i evolució a través dels colors llum es crea aquesta metàfora encaixada en el llenguatge professional com l’espectre cromàtic del RGB.

veure web


Projectes similars

Logos