Quim Varela - Portafoli

    


Tremendamente - web

Creada amb l’equip de COWOWO. Com a dissenyador gràfic vaig exercir el treball de tots els seus elements fonamentals com la gràfica, el guió web, el story board, la seva usabilitat, etc. Alhora que vaig desenvolupar el backend per al client i la seva autonomia d’ús, envers els seus continguts i altres.

La idea d’autor de la pàgina i una gran motivació, va ser crear una cal·ligrafia que simbolitzés la recreació d’una tipografia elaborada amb un bolígraf BIC. Un repte artístic molt satisfactori per amb dues parts i del tot captivador.

veure web


Projectes similars

Disseny web