Quim Varela - Portafoli

    


Suburbe

Aquest Logotip va néixer d’un projecte personal i va acabar com a projecte col·lectiu. Va obtenir difusió pública i extensió fins a dia d’avui. Es va formar una Associació Cultural, per donar veu i cabuda a Artistes plàstics, Literaris i altres, amb la idea de socialitzar l’Art. Amb la finalitat de que l’Art, pogués arribar a tota la societat. Per això, el logotip tanca aquesta idea de mostrar al món el que està fora; però des de dins.

En aquest cas, donar visibilitat a la suburbe. La pregnància i la força de l’esfera, de la qual emanen edificis, expandeix la idea i la propulsa per engendrar aquesta comesa. La font d’inspiració va ser el Barri de Singuerlín, icona d’aquesta representació, tant en el seu continent, com en el seu contingut. Respira en tota la seva composició, plantejaments per qüestionar-se situacions i circumstàncies socials i culturals.

veure web


Projectes similars

Logos