Quim Varela - PortafoliTraffic light - Video

EVideo creat a manera d’experimentació.

Es compon d’un vídeo curt de trenta minuts, on els semàfors ballen al són de la música. Creat i editat en Premier i la seva música, mitjançant Adobe Audition.

veure web


Projectes similars

Vídeo/multimèdia