Quim Varela - Portafoli

    


Impremta Varela

Rètol de la Impremta Varela dotat de lletres corpòries enganxades sobre una placa de dibon de 3mm,

prèviament preparada amb un vinil gris i finalment col·locada gràficament.Projectes similars

Rotulació/Pintura Mural