Quim Varela - Portafoli

    


Fancar Motor Services

Logotip creat per Fancar Motor Service. La realització del procés creatiu i gràfic constava a dissenyar la tipografia del logo i la imatge corporativa de l’empresa requerida. La idea està basada a generar la conjunció entre el imago, inspirat en l’escarabat de wolkwagen, el qual apareix de l’acumulació d’eines que competeixen en un taller mecànic, peces, tecnologia i altra. Definint la forma que adquireix la seva identitat corporativa com Fancar Motor Service.

Als peus, a manera de rodes mòbils, sorgeix la tipografia específica que neix i és creada per al particular, unificant el logotip. A la recerca d’un tot unitari, continu i dinàmic, que simbolitzi la motilitat del treball de l’empresa a nivell execució i fiabilitat. Tot encaixa i funciona, per tant, es resol i circula, quan, emana compromís i seguretat professional. A la base i com a detall final, entre dos símils de peces entrellaçades, es tanca el cercle gràfic de manera sintètica i pregnant.Projectes similars

Logos