Quim Varela - Portafoli

    


Centre Excursionista Puig Castellar

además de evocar una lectura ágil y entendedora. Trimestralment es realitza la maquetació i edició de la Revista del Centre Excursionista Puig Catellar CEP de Santa Coloma de Gramenet.

S’ha dissenyat i elaborat la seva retícula en dues ocasions, de manera que s’ha buscat la modernització de la mateixa, aportant innovacions com la col·locació de les fotografies amb un tracte de protagonisme gràfic, a més d’evocar una lectura àgil i entenedora.Projectes similars

Edició