Quim Varela - Portafoli

    


Bar Lupara

Amb aquest continuo d’imatges, fem al·lusió a la tècnica mural de vinils que proposa l’autor per a cada representació segons petició.

De les mateixes característiques podem apreciar la mateixa fórmula emprada, en peces anteriorment esmentades i col·locades “in situ” sota la ironia publicitària i el seu doble significat, en la seva creació i la seva autoria.Projectes similars

Disseny gràfic