Quim Varela - Portafoli

    


Abigail Fernández Advocada

FG, logotip creat per a una advocada, que consta de prioritats tipogràfiques en el seu grossor, diferenciades pel color i el protagonisme al nom.

Amb els seus inicials i l’ús esmentat, es troba la seguretat i l’assoliment que busca emetre per traslladar al client aquest missatge.Projectes similars

Rotulació/Pintura Mural