Quim Varela - Portafoli


Disseny tipogràfic


  


  


Cowotype

Tipografia creada per Cowowo. El naixement va venir donat per la creació de la imatge corporativa de l’empresa, en la qual la intenció era cohesionar el tot en una sola peça gràfica (Logo i Imago).

Arran de generar un logotip específic va anar agafant protagonisme la tipografia i així es va acabar creant la seva identitat. D’ella sorgeix tot l’alfabet. El seu procés creatiu i l’evolució de les lletres esdevé amb el Illustrator, després de generar amb Fontforge i així obtenir l’arxiu cowotype.ttf.


  


Apebirra

Logotip creat per a una cerveseria mòbil, tal com apareix en la seva imago. La tipografia creada en aquest cas, tanca des de la seva lletra cabdal un dinamisme que circumda la qualitat del producte i recorda el fluir de la cervesa en un tot resumit amb tres estels.

La unitat de la marca queda recollida amb un cercle que embolica el seu contingut com si fos un tampó untat en tinta i estampat sobre paper o la taca que deixa un got o el cos d’un barril, la qual cosa remitent de nou al logo mòbil. Alegre i rodó per evocar el seu magnífic sabor i un gran moment.


  


Cowowo

Logotip creat per a un Projecte Propi i en equip, formant societat. Està pensat i enfocat cap a un negoci de coworking i al seu torn, com a estudi de disseny. La voluntat creativa és implicar l’evolució, el progrés i la superació en la travessia de tot procés. Evocant aquest cúmul de sinergies que es creen dins d’aquest tipus d’espais.

El símbol del tricicle de cinc persones, crea la paraula mentre es compon. Són la mateixa cosa. Com una metonímia en moviment. En aquesta transformació, es tracta de crear i personalitzar les tipografies, a través d’una plantilla original, concebuda per al merescut.


  


Pit i cuixa

Per a aquest Logotip destinat a una pollería, es proposa, sortir dels típics dissenys estandarditzats i, crear per a un client com Pit i Cuixa, un repte tipogràfic.

A través de la vocal ”i” establir una relació directa amb el producte. Sintonitzant-ho mitjançant els colors i assentant-ho amb el pes d’unes tipos que, amalgamen un tot unitari. Així, es resol satisfactòriament el genèric d’aquest negoci, a través de la lectura i el treball d’un disseny innovador i sintètic.

veure web

  


Cowotype Bold

Tipografia creada per Cowowo. Després de la realització de Cowotype, va esdevenir la seva versió BOLD i el seu arxiu Cowotypebold.tff.


  


Tremens Type

Tipografia creada per dur a terme el disseny de la web del grup musical Tremendamente.com. L’autenticitat del grup, reclamava un interès gràfic especial i per això i com a fi, va ser la creació de la seva pròpia tipografia corpòria, traçada i redibujada mitjançant bolígraf i a mà alçada.

Va ser l’inici d’una tipografia i la creació del seu alfabet filtrat en photoshop i acabat en Illustrator. Amb el programa Fontforge es conclou el seu arxiu com a tal: Tremenstype.ttf


  


  


Tremendamente - web

Creada amb l’equip de COWOWO. Com a dissenyador gràfic vaig exercir el treball de tots els seus elements fonamentals com la gràfica, el guió web, el story board, la seva usabilitat, etc. Alhora que vaig desenvolupar el backend per al client i la seva autonomia d’ús, envers els seus continguts i altres.

La idea d’autor de la pàgina i una gran motivació, va ser crear una cal·ligrafia que simbolitzés la recreació d’una tipografia elaborada amb un bolígraf BIC. Un repte artístic molt satisfactori per amb dues parts i del tot captivador.

veure web

  


Cowowo

LOCALITZACIÓ: Col·locat en la paret del Coworking COWOWO [C/Beates, 1A Barcelona].

SINOPSI: És el resultat de l’exercici de dissenyar una imatge corporativa, que pugui plasmar-se sobre diversos suports. En aquest cas, la paret de l’entrada del local, és on resideix. Una impactant localització, pensada per a un espai versàtil, dinàmic i innovador. La seva visualització tant és interior com a exterior, dota a l’espai d’elegància i originalitat. Et transporta d’un lloc a un altre i també et situa, en el pas del temps, del passat al present. Tot el logotip funciona amb aquesta simultaneïtat visual i discursiva tan singular.


  


Talla’t estilistes

Logotip creat para Talla’t. Un centre de bellesa, estètica, perruqueria i estilistes. Situat a Santa Coloma de Gramenet.

El propòsit és traslladar el vigor i la visió personalitzada que ells transmeten, mitjançant el disseny d’una tipografia que emuli el dinamisme d’unes tisores i al seu torn un canvi de look del pèl, en un sentit nou i original, propi i personal. Com el seu segell.


  


Blau Cucina e Caffé

Encàrrec per al Restaurant Blau de Barcelona. Un projecte íntegre amb diverses propostes. El treball constava a retolar diferents parets del local.

El procés va ser anar dibuixant sobre elles per a posteriori traçar els mateixos i col·locar vinils al llarg de la paret. Segons traçat anar enganxant i visualitzant l’espai a dissenyar. El primer pas va ser pintar la paret de blava, posteriorment col·locar vinils i per acabar una capa de làtex protector de possibles frecs i ús


  


  


  


Fancar Motor Services

Logotip creat per Fancar Motor Service. La realització del procés creatiu i gràfic constava a dissenyar la tipografia del logo i la imatge corporativa de l’empresa requerida. La idea està basada a generar la conjunció entre el imago, inspirat en l’escarabat de wolkwagen, el qual apareix de l’acumulació d’eines que competeixen en un taller mecànic, peces, tecnologia i altra. Definint la forma que adquireix la seva identitat corporativa com Fancar Motor Service.

Als peus, a manera de rodes mòbils, sorgeix la tipografia específica que neix i és creada per al particular, unificant el logotip. A la recerca d’un tot unitari, continu i dinàmic, que simbolitzi la motilitat del treball de l’empresa a nivell execució i fiabilitat. Tot encaixa i funciona, per tant, es resol i circula, quan, emana compromís i seguretat professional. A la base i com a detall final, entre dos símils de peces entrellaçades, es tanca el cercle gràfic de manera sintètica i pregnant.


  


  


Euroletter

Logotip creat per a un campanya de mailings, on es requeria representar el significat de la pròpia paraula “Euroletter”,

encaixant la seva màxima cohesió al seu contingut i buscant aquesta unió i articulació de conceptes que aborda el seu contingut en connexió.


  


Cogràfic

Cogràfic és el logotip creat específicament per al nou projecte vigent de la “Impremta Varela”. Una proposta de renovació del concepte intern de funcionament i dinàmiques, com de manera externa, pensat com una extensió d’amplificació artística a tots els nivells i proveint el recinte de tots els serveis per crear una cèl·lula de treball gràfic i estètic. La materialització del mateix és un Coworking Gràfic.

Amb aquest canvi substancial i existencial, la idea originària era realitzar un logotip amb la intenció que detonés el grafisme que embolica el mètode de treball. Així per a la seva elaboració, es van utilitzar diferents tipografies clàssiques-Sans Serif i Roman- aconseguint un punt central de color amb la lletra “g”, que connotés el món de la impremta, així com de les arts gràfiques. La seva composició està fora de registre, podent-se veure en el seu disseny els quatre colors intencionats i a propòsit com a fusió d’un tot i d’un nucli que agrupa el tècnic, l’artístic i la tecnologia-digital- existents en el seu si. La tècnica utilitzada és a través de l’ús de fotocòpies i el trasllat als programes de disseny gràfic, amb el seu tractament digital, per a la seva formalització final.


  


Inestype

Elaboració d’una tipografia, realitzada mitjançant mòduls tipogràfics de lletres en fusta. El seu procés de creació està estipulat mitjançant la tècnica de el “Stamping”. Pintant la tipografia amb acrílic i estampant-la sobre paper estucat mate de 300gr a manera de transfer.

La idea era crear-ho de manera grotesca i amb força, per acabar polint una imatge que condensa acte i funció. El seu estat final segons lletra, intensitat i acte, es reflecteix amb gran artisticidad. Esclata una tipografia central, envoltada d’una estampida de vitalitat al voltant, provocant un efecte innovador i orgànic únics.