Quim Varela - Portafoli


Disseny corporatiu


  


  


Apebirra

Logotip creat per a una cerveseria mòbil, tal com apareix en la seva imago. La tipografia creada en aquest cas, tanca des de la seva lletra cabdal un dinamisme que circumda la qualitat del producte i recorda el fluir de la cervesa en un tot resumit amb tres estels.

La unitat de la marca queda recollida amb un cercle que embolica el seu contingut com si fos un tampó untat en tinta i estampat sobre paper o la taca que deixa un got o el cos d’un barril, la qual cosa remitent de nou al logo mòbil. Alegre i rodó per evocar el seu magnífic sabor i un gran moment.


  


Cowowo

Logotip creat per a un Projecte Propi i en equip, formant societat. Està pensat i enfocat cap a un negoci de coworking i al seu torn, com a estudi de disseny. La voluntat creativa és implicar l’evolució, el progrés i la superació en la travessia de tot procés. Evocant aquest cúmul de sinergies que es creen dins d’aquest tipus d’espais.

El símbol del tricicle de cinc persones, crea la paraula mentre es compon. Són la mateixa cosa. Com una metonímia en moviment. En aquesta transformació, es tracta de crear i personalitzar les tipografies, a través d’una plantilla original, concebuda per al merescut.


  


Pit i cuixa

Per a aquest Logotip destinat a una pollería, es proposa, sortir dels típics dissenys estandarditzats i, crear per a un client com Pit i Cuixa, un repte tipogràfic.

A través de la vocal ”i” establir una relació directa amb el producte. Sintonitzant-ho mitjançant els colors i assentant-ho amb el pes d’unes tipos que, amalgamen un tot unitari. Així, es resol satisfactòriament el genèric d’aquest negoci, a través de la lectura i el treball d’un disseny innovador i sintètic.

veure web

  


Climalectric

Logo creat per Climalectric, una Empresa d’Instal·lacions Elèctriques que com el seu nom indica unifica ambdues professions.

S’enquadra mitjançant un gràfic de tensió en el seu nom, que reposa sobre dues sòbries ”C”s en el seu inici i fi de denominació estructural, tal com plantegen amb el seu treball i el seu ofici. Amb aquesta assertivitat, concloc la imatge corporativa d’aquesta empresa. Per a la seva divulgació, ha estat necessari aplicar retolacions en els seus transports i serveis per carretera.

veure web

  


VIC Cosmeceuticals

En aquesta empresa farmacèutica, congrega i representa el món cel·lular i químic que l’embolica. Per això, mitjançant el (Illustrador),

es realitza i dissenya un seguit de figures quadrangulars, que representen la continuïtat molecular que s’hi hagi en el centenar de fórmules científiques, que resideixen dins de cada procés de recerca disciplinar i laboratorial.


  


  


GTIA - Gabinet Tècnic Enginyeria i Arquitectura

Mitjançant un element simple i modular, es representa i concep per a aquest gabinet tècnic d’Enginyeria i Arquitectura, una peça clau, crucial com a simulacre d’alguna cosa que encaixa íntegrament i fa de sustent d’una gran construcció o edificació; de manera cabdal. Aquest imago, presenta i s’imposa, a manera de tòtem, com alguna cosa invencible, alguna cosa perenne, perdurable, etern.

Amb aquesta consistència, s’evoca el caràcter de GTI i la seva missió. Creat en (3D Studio Max i Illustrator), capaços de donar aquesta permeabilitat, per generar aquest tipus de imputs gràfics, concloents i definitoris.


  


Impremta Varela

Logotip creat per a la Impremta Varela on el logo simula tres esferes cilíndriques que componen maquinària offset, les impressions del qual són de gran tiraje.

El seu acoplament incideix en la idea de dinamisme i evolució a través dels colors llum es crea aquesta metàfora encaixada en el llenguatge professional com l’espectre cromàtic del RGB.

veure web

  


Suburbe

Aquest Logotip va néixer d’un projecte personal i va acabar com a projecte col·lectiu. Va obtenir difusió pública i extensió fins a dia d’avui. Es va formar una Associació Cultural, per donar veu i cabuda a Artistes plàstics, Literaris i altres, amb la idea de socialitzar l’Art. Amb la finalitat de que l’Art, pogués arribar a tota la societat. Per això, el logotip tanca aquesta idea de mostrar al món el que està fora; però des de dins.

En aquest cas, donar visibilitat a la suburbe. La pregnància i la força de l’esfera, de la qual emanen edificis, expandeix la idea i la propulsa per engendrar aquesta comesa. La font d’inspiració va ser el Barri de Singuerlín, icona d’aquesta representació, tant en el seu continent, com en el seu contingut. Respira en tota la seva composició, plantejaments per qüestionar-se situacions i circumstàncies socials i culturals.

veure web

  


Cowowo

LOCALITZACIÓ: Col·locat en la paret del Coworking COWOWO [C/Beates, 1A Barcelona].

SINOPSI: És el resultat de l’exercici de dissenyar una imatge corporativa, que pugui plasmar-se sobre diversos suports. En aquest cas, la paret de l’entrada del local, és on resideix. Una impactant localització, pensada per a un espai versàtil, dinàmic i innovador. La seva visualització tant és interior com a exterior, dota a l’espai d’elegància i originalitat. Et transporta d’un lloc a un altre i també et situa, en el pas del temps, del passat al present. Tot el logotip funciona amb aquesta simultaneïtat visual i discursiva tan singular.


  


Estenent el desastre

El propòsit del Logo era emetre’s com, segell literari i signatura, de les obres realitzades per Suburbe.

Com el propi nom indica, tanca un abisme, una immensitat…, però a la pal, d’aquest meteorit que queda representat, emergeix un arbre que proveeix vida eterna, dóna esperança, possibilitat, fe, canvi…, i una infinitat de connotacions, de prosperitat i actuació infinites, dins, fora i en si mateix; pel seu caràcter vivificador.

veure web

  


Impremta Varela

La intenció de crear aquest disseny, va ser com a evolució promocional i publicitària per a la Impremta Varela. El seu procés creatiu consta de la realització de taques en colors diferents (CMYK) per generar finalment amb Ilustrator el seu estat corporatiu, guardant relació amb l’empresa destinada.

Ha estat una imatge dotada per al canvi de gràfica corporativa de l’empresa. Es va utilitzar en diversos suports publicitaris i promocionals. Així com per a papereria, cartellisme i grafisme per vestir la sucursal de copisteria de la mateixa, al Carrer Major 24 de Santa Coloma de Gramenet. La seva divulgació ha arribat a revistes, passant pel seu procés creatiu esdevé a partir de l’ús de tinta sobre paper i finalment la seva composició a través d’Illustrator.


  


Talla’t estilistes

Logotip creat para Talla’t. Un centre de bellesa, estètica, perruqueria i estilistes. Situat a Santa Coloma de Gramenet.

El propòsit és traslladar el vigor i la visió personalitzada que ells transmeten, mitjançant el disseny d’una tipografia que emuli el dinamisme d’unes tisores i al seu torn un canvi de look del pèl, en un sentit nou i original, propi i personal. Com el seu segell.


  


i38

Logotip creat per encàrrec per al bufet d’advocats i economistes i38.

La idea era plasmar la simplicitat d’un treball íntegre i complet. En realció amb l’empresa i d’una manera reticular, transmetre aquesta pregnancia que tanca el imago dissenyat.


  


  


Impremta Varela

Rètol de la Impremta Varela dotat de lletres corpòries enganxades sobre una placa de dibon de 3mm,

prèviament preparada amb un vinil gris i finalment col·locada gràficament.


  


  


Fancar Motor Services

Logotip creat per Fancar Motor Service. La realització del procés creatiu i gràfic constava a dissenyar la tipografia del logo i la imatge corporativa de l’empresa requerida. La idea està basada a generar la conjunció entre el imago, inspirat en l’escarabat de wolkwagen, el qual apareix de l’acumulació d’eines que competeixen en un taller mecànic, peces, tecnologia i altra. Definint la forma que adquireix la seva identitat corporativa com Fancar Motor Service.

Als peus, a manera de rodes mòbils, sorgeix la tipografia específica que neix i és creada per al particular, unificant el logotip. A la recerca d’un tot unitari, continu i dinàmic, que simbolitzi la motilitat del treball de l’empresa a nivell execució i fiabilitat. Tot encaixa i funciona, per tant, es resol i circula, quan, emana compromís i seguretat professional. A la base i com a detall final, entre dos símils de peces entrellaçades, es tanca el cercle gràfic de manera sintètica i pregnant.


  


  


Euroletter

Logotip creat per a un campanya de mailings, on es requeria representar el significat de la pròpia paraula “Euroletter”,

encaixant la seva màxima cohesió al seu contingut i buscant aquesta unió i articulació de conceptes que aborda el seu contingut en connexió.


  


JB Advocats

Logotip realitzat per encàrrec per al gabinet d’advocats JB Advocats.

La idea era aconseguir un anagrama de continuïtat tal com si fos un cas a tractar, culminant l’objectiu.


  


Fancar Motor Services

Rètol per encàrrec per Fancar Motor Services, segons l’elecció de diverses propostes realitzades per al seu disseny íntegre.

La creació s’instal·la sobre un fons amb diferents eines relacionades amb un taller mecànic a manera de textura i s’obté un vinil d’impressió laminat en mate com a rètol final i acabat per al client.