Quim Varela - Portafoli


Maquetació web


    


Pit i Cuixa

Una vegada creat el logotip, em vaig disposar a treballar sobre la proposta de l’encàrrec de la web. Va ser un disseny Responsive, amb maquetació en HTML i CSS3. Donant lloc a una web dinàmica per a l’ús, amb un backend com a control, des del qual el client, pot manipular les seves entrades i continguts segons la seva oferta de consum i dinàmiques del diari.

El conjunt emana simplicitat i cura, sota un color blanc envolvent que rellueix la seva professionalitat i que sincronitza amb el logotip de manera directa i àgil per al comú del propòsit.

veure web

    


dentalic - web

La creació d’aquesta web per Dentalic Protètics Dentals, consta d’HTML, CSS3, Responsive i adaptabilitat mòbil.

És totalment presencial, amb maquetació web i disseny gràfic en la seva exposició a la xarxa.

veure web

    


Impremta Varela - web

Amb aquesta web de caràcter personal que entorna la saga familiar, existeix un repte en organització i gestió de gran implicació i estudi a tots els nivells. Continguts, guió web, elaboració de tota la pàgina, funcionament i altra, era un assoliment a aconseguir, i una meta on arribar. Producte d’aquest doble treball, es defineix una web on, queda reflectit la capacitat de treball que Impremta Varela pot contenir, de la mateixa manera aquest canvi de paradigma des dels seus orígens fins a dia d’avui. Cada etapa lucra la seva evolució: des de les primeres impressions amb tipografia, passant per offset fins a l’era digital que ens aporta el present.

El disseny dut a terme, passa per tot això i concentra cada apartat creant noves icones que aporten el contingut de cada secció que treballen. Tota ella en Responsive, adaptable a dispositius mòbils, en HTML I CSS3. Un triomf per a la seva història.

veure web