Quim Varela - Portafoli


Edició de vídeo
BCN Mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Encàrrec per a l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’estudi de disseny Cofee Pot. Es tracta de la realització d’un vídeo editat, per al seu ús en les plataformes web i com a promoció en la campanya de mobilitat en serveis públics en època de Nadal.

Realització, enregistrament, edició i producció del mateix, amb la idea de barrejar diferents llums nocturnes i de nadal que vesteixen la ciutat en aquesta època i sobre les quals apareixen els transports públics i la seva oferta social per al moment festiu.

veure webGymi Jam - Video DJ

Elaboració d’un VIDEO-DJ amb creacions de vídeo diverses, punxant música en directe, exercint diferents loops preparats en videos curts i filtrats amb aftereffects;

al seu torn barrejats amb el programa arkaos, especial per a mesclar vídeos en directe- i produït reeixidament.

veure webTraffic light - Video

EVideo creat a manera d’experimentació.

Es compon d’un vídeo curt de trenta minuts, on els semàfors ballen al són de la música. Creat i editat en Premier i la seva música, mitjançant Adobe Audition.

veure web