Quim Varela - Portafoli


Guió web


  


Pit i Cuixa

Una vegada creat el logotip, em vaig disposar a treballar sobre la proposta de l’encàrrec de la web. Va ser un disseny Responsive, amb maquetació en HTML i CSS3. Donant lloc a una web dinàmica per a l’ús, amb un backend com a control, des del qual el client, pot manipular les seves entrades i continguts segons la seva oferta de consum i dinàmiques del diari.

El conjunt emana simplicitat i cura, sota un color blanc envolvent que rellueix la seva professionalitat i que sincronitza amb el logotip de manera directa i àgil per al comú del propòsit.

veure web

  


dentalic - web

La creació d’aquesta web per Dentalic Protètics Dentals, consta d’HTML, CSS3, Responsive i adaptabilitat mòbil.

És totalment presencial, amb maquetació web i disseny gràfic en la seva exposició a la xarxa.

veure web

  


Impremta Varela - web

Amb aquesta web de caràcter personal que entorna la saga familiar, existeix un repte en organització i gestió de gran implicació i estudi a tots els nivells. Continguts, guió web, elaboració de tota la pàgina, funcionament i altra, era un assoliment a aconseguir, i una meta on arribar. Producte d’aquest doble treball, es defineix una web on, queda reflectit la capacitat de treball que Impremta Varela pot contenir, de la mateixa manera aquest canvi de paradigma des dels seus orígens fins a dia d’avui. Cada etapa lucra la seva evolució: des de les primeres impressions amb tipografia, passant per offset fins a l’era digital que ens aporta el present.

El disseny dut a terme, passa per tot això i concentra cada apartat creant noves icones que aporten el contingut de cada secció que treballen. Tota ella en Responsive, adaptable a dispositius mòbils, en HTML I CSS3. Un triomf per a la seva història.

veure web

  


artshopbarcelona.com

Web realitzada en conjunt amb COWOWO on la meva labor consistia en el disseny gràfic de la mateixa, amb tots els seus elements a desenvolupar, guió, story board, usabilitat, elaboració on-line de la tenda i altres quefers que optimitzaven el seu modus operandi i tancaven el meu circuit creatiu davant la demanda.

veure web

  


fernandofernandezart.com

Disposada també per a l’equip de COWOWO i de la mateixa manera elaborant el disseny gràfic complet fins a finalitzar cada repte:

guió web, story board , usabilitat, tenda on-line, etc. Gràfic i Multimèdia es conjuminen.

veure web

  


  


sic-carrega.com

Elaborada per a l’equip de COWOWO on la meva labor com a dissenyador gràfic es constata en cada element que apareix a la web:

guió, story board, usabilidad i navegació. Tot el conjunt evoca elaboració artística i multimédia.

veure web

  


Pati de llibres - web

Creada amb l’equip de COWOWO, la meva funció com a dissenyador i programador multimédia va ser elaborar el guió, story board, usabilidad, tenda on-line, etc.

Sota tota la complexitat que comporta aquesta realització i producció per a una llibreria en xarxa/on-line i la seva productivitat al mercat.

veure web

  


Tremendamente - web

Creada amb l’equip de COWOWO. Com a dissenyador gràfic vaig exercir el treball de tots els seus elements fonamentals com la gràfica, el guió web, el story board, la seva usabilitat, etc. Alhora que vaig desenvolupar el backend per al client i la seva autonomia d’ús, envers els seus continguts i altres.

La idea d’autor de la pàgina i una gran motivació, va ser crear una cal·ligrafia que simbolitzés la recreació d’una tipografia elaborada amb un bolígraf BIC. Un repte artístic molt satisfactori per amb dues parts i del tot captivador.

veure web