Quim Varela - Portafoli


Treball universitari


    


TFC Multimèdia

Presentació del treball final de carrera. TFC intenta explicar en un sol projecte, tots els coneixements que s’aprenen durant la trajectòria universitária i per fi la seva meta.

Vol transmetre tot l’estudi realitzat. Des de l’anàlisi de mercat, social, etc. Anàlisi DAFO, projectes d’empresa… Per acabar creant una web dinàmica que desembocaria en el Projecte Cowowo, el qual es va fer realitat. Tots els apartats de la web són dinàmics, amb un Frontend i dos Backend, un Backend per als usuaris de Cowowo i un Backend per als administradors de la Web.

veure web

    


3D Gràfics

Projecte Universitari de segon any, creat per a la matèria 3D-GRÀFICS. El seu enunciat requeria la construcció d’una casa en 3D, al que em va sorgir realitzar una proposta una mica diferent. Basada en la creació d’una Comunitat Interespacial com a habitatge en un espai sideral. El projecte es va denominar: HACKETT.

La recerca i documentació per al mateix, consta de les aportacions i lectures dels llibres d’autors com Arthur C. Clarck, entre d’altres mites de la ciència ficció. Va ser una construcció modular, pensada per poder ser unida amb facilitat a l’espai. Un eix rotatiu, per aconseguir certa gravetat, col·locant un disc a manera de mirall potenciador de llum solar. Tota la construcció està folrada per plaques solars. Les dimensions de la instal·lació són exorbitants, per poder encabir tots els espais necessaris que qualsevol comunitat pugui tenir; sense sortir a l’exterior. Zones i espais que cobreixen el diàmetre colossal prestades a l’oci, al conreu , a l’esport, etc. Dotant, a l’edifici titànic, un món ple de possibilitats i vida extra-terrestre.