Quim Varela - Portafoli


Prezi


    


TFC Multimèdia

Presentació del treball final de carrera. TFC intenta explicar en un sol projecte, tots els coneixements que s’aprenen durant la trajectòria universitária i per fi la seva meta.

Vol transmetre tot l’estudi realitzat. Des de l’anàlisi de mercat, social, etc. Anàlisi DAFO, projectes d’empresa… Per acabar creant una web dinàmica que desembocaria en el Projecte Cowowo, el qual es va fer realitat. Tots els apartats de la web són dinàmics, amb un Frontend i dos Backend, un Backend per als usuaris de Cowowo i un Backend per als administradors de la Web.

veure web