Quim Varela - Portafoli


Packaging


    


Llibreria Major

Amb motiu de la celebració dels 25 anys de la Llibreria Major de Santa Coloma de Gramenet. Vàrem tenir l’encàrrec de crear la campanya de packaging per obsequiar als clients el detall de fidelitat i confiança en ells.

El disseny consisteix en el seu plànol desplegable i la seva edició; mitjançant digitalització