Quim Varela - Portafoli

    


GTIA - Gabinet Tècnic Enginyeria i Arquitectura

Mitjançant un element simple i modular, es representa i concep per a aquest gabinet tècnic d’Enginyeria i Arquitectura, una peça clau, crucial com a simulacre d’alguna cosa que encaixa íntegrament i fa de sustent d’una gran construcció o edificació; de manera cabdal. Aquest imago, presenta i s’imposa, a manera de tòtem, com alguna cosa invencible, alguna cosa perenne, perdurable, etern.

Amb aquesta consistència, s’evoca el caràcter de GTI i la seva missió. Creat en (3D Studio Max i Illustrator), capaços de donar aquesta permeabilitat, per generar aquest tipus de imputs gràfics, concloents i definitoris.Projectes similars

Logos